3404 | Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, sat Stăncești, comuna Târgșoru Vechi; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Zahanaua, comuna Târgșoru Vechi; Biserica „Sf. Nicolae”, sat târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi; Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sf. Ierarh Nicolae” a Mănăstirii Turnu – a lui Antonie Vodă (1669-1672), Ruinele Bisericii Albe (1570), Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Roşie (sf. sec. XVI), sat Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi.

Stare actuală: Ruinele Bisericii Albe (1570); Ruinele bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Roşie (sf. sec. XVI), din sat Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi.
cod LMI: PH-IV-m-B-16934; PH-II-m-B-16773; PH-II-m-A-16774; PH-II-m-A-16775
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921 - 1946
Cuprinsul dosarului: Județul Prahova, comuna Târgșor Vechiu, sat Stâncești, Biserica filială „Apostoli Petru și Pavel” (1718). Sat Zahanaua, Biserica „Sf. Nicolae”. Sat Târgșoru Vechi, Biserica „Sf. Nicolae” (1872). Chestionare. Referiri despre existența ruinelor a două mănăstiri aflate la nord de sat. Adresă CMI către familia Moruzi privind împrejmuirea a două biserici de secole XVI-XVII, aflate în proprietatea familiei. Raport în urma deplasărilor de teren asupra 3 biserici vechi (ruine) din comuna Târgșor, aflate pe moșia familiei Moruzi (semnatar Em. T. Costescu). Corespondență, referate cu privire la exproprierea terenurilor moșiei Moruzi, pe care se află cele două biserici. Antemăsurătoare-deviz pentru împrejmuirea și conservarea zidurilor vechi ale celor două biserici din comuna Târgșor. Analiza de prețuri pentru executarea unei împrejmuiri cu sârmă ghimpată la parcul din jurul celor 2 biserici. Deviz pentru lucrările de curățire și consolidare a picturii bisericii. Antemăsurătoare-deviz pentru lucrările de conservare necesare celor 3 biserici vechi. Referat cu privire la starea celor 3 biserici ruinate din Târgșor: biserica din vale, biserica din deal și biserica din parc (semnatar Horia Teodoru).
Observații: Dosarul conține referiri și la cele 3 biserici (unele parțial ruiate) aflate în comuna Târgșoru Vechi, pe moșia familiei Moruzi. Denumite A, B, C/ Biserica din Vale, Biserica din Deal și Biserica din Parc, aceste 3 biserici corespund cu cele clasate în LMI: Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sf. Ierarh Nicolae” a Mănăstirii Turnu - a lui Antonie Vodă (1669-1672), Ruinele Bisericii Albe (1570), Ruinele bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Roşie (sf. sec. XVI), din sat Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi. În biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Stăncești, se află cele două pisanii ale bisericii vechii (PH-IV-m-B-16934);
Nr. filelor: 32
Număr dosar: 3404