3782 | Biserica „Sf. Împăraţi”, sat Zănoaga, nr. 65, comuna Dumbrava; Cruce de piatră, sat Zănoaga, nr. 65, comuna Dumbrava.

cod LMI: PH-II-m-B-16861; PH-IV-m-B-16949
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1937
Cuprinsul dosarului: Județul Prahova, comuna Netoți, sat Zănoaga, Biserica „Sf. Împărați” (ante 1835, refăcută 1888). Chestionar. Corespondență, adrese, planuri, planșe, schițe, antemăsurători-deviz, privind reparația bisericii și planuri pentru reconstrucția/ridicarea clopotniței. Referate și rezoluții semnate de arhitecții Ștefan Balș și Nicolae Ghica Budești. Schița unei cruci de piatră (1835) din incinta bisericii.
Observații: În LMI este trecută ca datare: secolul XVIII, ref. 1885. În 1931, comuna Netoți a luat numele de Dumbrava.
Nr. filelor: 24
Număr dosar: 3782