Dosare digitalizate din arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice:

0057 | Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Amărăștii de Jos, DJ-II-m-B-08176; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăștii de Jos, DJ-II-m-B-08175; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus, DJ-II-m-B-08177; Biserica ”Sf. Treime”, sat Cepari, comuna Cârlogani, OT-II-m-B-08814; Biserica „Sf. Nicolae” și „Sf. Ion”, sat Urdari, comuna Urdari, GJ-II-m-B-09443; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăști de Jos; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus

0064 | Mănăstirea Aninoasa, sat Aninoasa, comuna Aninosa, AG-II-a-A-13467; Mănăstirea Vieroși, sat aparținător Făgetu, oraș Mioveni, AG-II-a-A-13686; Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Fundeni, municipiul Câmpulung, AG-II-m-A-13543; Biserica domnească, municipiul Câmpulung, AG-II-m-A-13547.01; Schitul Negru Vodă, sat Cetățeni, comuna Cetățeni, AG-II-a-A-13594; Ruinele bisericii de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Gorganu, comuna Călinești, AG-I-s-B-13364; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, AG-II-m-B-13468; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Hârtiești, comuna Hârtiești, AG-II-m-B-13703; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Călinești, comuna Călinești, AG-II-m-B-13506; Biserica „Sf. Trei Ierarhi”, sat Valea Pechii, comuna Schitu Golești, AG-II-m-A-13841.01; Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung, AG-II-a-A-13547; Biserica „Cuvioasa Paraschiva” a fostului schit Lacu Negru, sat Radu Negru; comuna Călinești, AG-II-m-A-13769; Biserica din satul Dragoslavele, comuna Dragoslavele, jud. Argeș