Iași

1349 | Biserica „Sf. Voievozi”, sat/com. Cristești, IS-II-a-A-04112; Biserica „Sf. Apostoli”, sat Homița, com. Cristești, IS-II-m-B-04182; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat Herești, com. Cristești; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Boureni, com. Moțca, jud. Iași; Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Moțca, jud. Iași; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Broșteni, com. Miroslăvești; Schit Soci, sat Soci, com. Miroslăvești, jud. Iași

Tweet