Dispărute / demolate / ruine

3133 | Biserica „Sf. Nicolae” a fostei Mănăstiri Slătioarele, sat Slătioarele, oraș Ocnele Mari; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Slătioara, comuna Slătioara; Biserica „Sf. Gheorghe”, sat Slătioara, comuna Slătioara; Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Gorunești, comuna Slătioara (cartier Viorești); Biserica de lemn „Buna Vestire”, sat Slătioara, comuna Slătioara; Biserica de lemn „Sf. Dumitru”, „Sf. Gheorghe”, sat Gorunești, comuna Slătioara; Biserica „Sf. Voievozi” (reconstr. 1973), sat Fometești, comuna Slătioara; Biserica de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Fometești, comuna Slătioara.

Tweet